Hur svensk SEO skiljer sig från global SEO 

Svensk SEO skiljer sig fundamentalt från global SEO eftersom Sverige inte är ett engelsktalande land. Eftersom det engelska språket inte är nära besläktat med det svenska betyder det att nyckelord som är framgångsrika i engelsktalande länder behöver översättas till svenska – apexseo.se. Ibland kan detta vara utmanande eftersom det är svårt att direkt översätta välbeprövade engelska ord, då vi i Sverige använder många synonymer för våra ord. 

För det andra har vi en annan kultur i Sverige som påverkar SEO. Den svenska kulturen kretsar kring att vara ödmjuk. Detta påverkar hur svenskar ser sig själva och vad de är villiga att dela på sociala medier. Men det påverkar också hur svenskar söker information på nätet.  read more