Hur svensk SEO skiljer sig från global SEO 

Svensk SEO skiljer sig fundamentalt från global SEO eftersom Sverige inte är ett engelsktalande land. Eftersom det engelska språket inte är nära besläktat med det svenska betyder det att nyckelord som är framgångsrika i engelsktalande länder behöver översättas till svenska – apexseo.se. Ibland kan detta vara utmanande eftersom det är svårt att direkt översätta välbeprövade engelska ord, då vi i Sverige använder många synonymer för våra ord. 

För det andra har vi en annan kultur i Sverige som påverkar SEO. Den svenska kulturen kretsar kring att vara ödmjuk. Detta påverkar hur svenskar ser sig själva och vad de är villiga att dela på sociala medier. Men det påverkar också hur svenskar söker information på nätet. 

Avslutningsvis ska vi inte glömma att nämna att Sverige också har sina egna lokala marknadsplatser och shoppingvanor på nätet. Till exempel, medan Amazon är populär i många delar av världen för e-handel, är den fortfarande relativt ovanlig i Sverige. 

Hur du lyckas med SEO i Sverige 

SEO i Sverige är starkt påverkad av demografin, kulturen och språket. Det bästa sättet att lyckas med SEO i Sverige är att lokalisera sitt innehåll på hemsidan efter landets kultur och språk, samt göra en ordentlig research på vilka sökord folk använder i svenskspråkiga sökningar.