Fyra anledningar att ta ett lån

Det är vanligt att låna pengar till en rad olika ändamål från https://snabblån.io. Vissa ändamål är mer legitima än andra. Oavsett varför man behöver ta ett lån, är det viktigt att tänka igenom om man verkligen behöver låna, samt ta reda på villkoren för lånet. Lånet ska trots allt alltid betalas tillbaka.

Lån till bostaden
Det folk lånar allra mest till är bostaden. Svenska folket är enligt många belånade upp till öronen och det är bolånen som är den främsta orsaken till det. Faktum är att bolånen uppgår till över 80 procent av hushållens skulder. Det beror till stor del på att det varit gratis att låna pengar under väldigt lång tid och ett tag var det till och med minusränta. Det är på väg att förändras. Nu höjs räntan och den förväntas öka under kommande år. Att ta ett lån till köp av bostad kan dock förverkliga drömmar, om avkastningen förväntas öka.

Lån till företag
Precis som de svenska hushållen sägs vara belånade upp till öronen, sägs det även gälla företagen. Det är många företag som tagit företagslån av olika anledningar, främst för att expandera företaget. I vissa fall resulterar inte lånet i bättre resultat då pengarna inte används på rätt sätt. Ett företagslån är nämligen menat att vara en form av investering, men vad som faktiskt är en investering och inte, vet man först i efterhand. De företag som gjort fel bedömningar, eller missbrukat pengarna, blir sittande med stora skulder. Företag som gjort rätt bedömningar frodas tack vare lån.

Lån till konsumtion
Det är väldigt vanligt att ta lån för att kunna roa sig eller köpa saker som man inte nödvändigtvis behöver där och då. Sådana lån kallas för konsumtionslån. Ett konsumtionslån har en tendens att försvinna väldigt snabbt samtidigt som det är svårt att betala tillbaka det. En del konsumtionslån är så kallade blancolån. Ett blancolån är ett lån utan säkerhet, där banken inte kräver någon säkerhet för att pengarna ska betalas ut. Blancolån har oftast en ganska låg ränta i förhållande till snabblån, men en relativt hög ränta i förhållande till bolån. Lån till konsumtion sätter guldkant på tillvaron, så länge lånet används klokt.

Lån till studier
Ett vanligt lån är lån till studier, det vill säga CSN. Dock brukar sällan CSN räknas som ett “riktigt lån” då räntan är mycket låg och för att man lånar för att förbättra sin arbetssituation och inte för att köpa något. Faktum är att nästan ingen hade kunnat studera vidare eller utöka sin kompetens utan ekonomisk hjälp av CSN. Anledningen till det är att studietiden inte genererar några pengar, men de flesta har trots allt en hyra att betala. Med studiemedel från CSN, kan vem som helst plugga vidare och få råd med sitt uppehälle under tiden. I de fall kursen man ska läsa är avgiftsbelagt, kan CSN i många fall även ge ut lån för att täcka den också.